Al-Quran dan Penciptaan Manusia – Renungan Spiritual

Umat Islam khususnya dan manusia amnya, tahu bahawa Al Quran (AQ) itu adalah petunjuk hidup dan jalan kebenaran sejati dari Sang Pencipta. Tetapi kebanyakkan manusia mengabaikannya. Ini lah punca kepada seluruh permasalahan yang di hadapi oleh umat Islam sekarang.

Mereka mempraktik apa yang di dapati dari nenek moyang mereka tanpa bertanyakan tentang kesahihannya. Kepercayaan tentang agama pula di doktrin oleh ibubapa dan di pengaruhi oleh masyarakat sekeliling dan bangsa, maka kebanyakanya membesar tanpa mengenali Allah.

Apatah lagi banyak doktrin agama mengajak manusia berfikir secara mistik lalu ia menjadi penghalang utama untuk berfikir secara kritikal dalam mengunakan akal yang di anugerah untuk membezakan antara “kebenaran” yang hakiki dengan doktrin agama atau spiritual buatan manusia.

Permasalahan sekarang, kefahaman agama dan aktiviti spiritual umat manusia di pengaruhi oleh tradisi dan budaya nenek moyang dari turun temurun, menjadikan agama dan doktrin spiritual yang difahami umat Islam sekarang telah bercampur baul dengan ajaran yang tak suci.

Lebih meruncingkan lagi apabila ada ahli kitab dan para agamawan telah menjadikan AQ sebagai suatu bentuk “kebanggaan” bagi umat Islam. Maka AQ tidak lagi menjadi mesej universal untuk mereka. Oleh sebab itu apabila ada orang yang “menyentuh” isu AQ, umat Islam sanggup berperang terhadap mereka. Sedangkan AQ itu harus menjadi mesej universal kepada semua manusia termasuk umat Islam itu sendiri. Apa bezanya antara dua pendekatan ini? Apabila AQ itu di jadikan suatu bentuk kebanggaan, maka ia menanamkan atau mengujudkan sifat “superiority complex” terhadap kalangan bangsa atau umat manusia yang lain sebagai inferior. Maka, terujudlah konsep “kami” dan “mereka” dan hancurlah konsep kasih sayang terhadap sesama manusia itu digantikan dengan konsep kebencian. Sudah tidak ada lagi muhasabah diri. Apabila konsep kebanggaan sudah menhantui jiwa manusia, maka nilai-nilai moral manusia akan hilang begitu saja.

Oleh itu, dengan memahami mesaj universal AQ itulah yang akan menjadikan manusia lebih bersikap berkasih sayang, berperikemanusian dan mendo’akan salam sejahtera kepada semua. Sebab kita diperintahkan supaya menyampaikan masej uiniversal kepada manusia.

Begitu juga kisah Nabi Muhamad SAW yang mengajak masyarakat musyrik Mekah untuk tinggalkan ajaran nenek moyang mereka dengan membawa prinsip dakwah “Furqun” iaitu dakwah yang tegah membezakan yang benar dari yang batil. Tetapi mereka lebih cenderung kepada ajaran nenek moyang mereka (Surah Al Baqarah 2:170). Malah, ada agamis mengatakan atau fahaman agamis menyatakan bahawa sesuatu yang tidak masuk akal, lagi harus di imani.

Hanya akal dapat membezakan kebenaran dari batil dan ini bezanya manusia dari binatang. Hanya dengan akal manusia itu dapat mengimani Allah dan Rasul nya. Justeru itu, essensi manusia terletak pada akal budinya, bukan pada pisikal biologinya.

Dalam usaha untuk menegakkan Din Al Islam, Allah melarang kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan (Surah Al Isra’ 17:36) dan Allah menimpakan kemurkaan kepada manusia yang tidak menggunakan akalnya (Surah Yunus 10:100). Malah Nabi Muhamad SAW pernah bersabda “Din Al Islam itu hanya di peruntukan bagi meraka yang berakal”.

Hakikatnya, Islam traditional menyatakan bahawa akal manusia tidak mampu untuk rationalisasikan objektif Hukum Syariat. Maka, oleh sebab itu umat Islam di minta untuk terima apa saja tanpa pertikaian sesuatu pandangan atau fatwa para agamawan. Lalu memberi kesan bahawa ajaran Islam tidak boleh di kritik dan di ubah semata-mata kerana lojik akal.

Di dalam AQ, banyak membicarakan tentang pengunaan akal untuk memahami ayat-ayat Allah dalam menaktualisasikan ayat-ayat Nya di alam semesta ini.  Sepertinya bumi ini adalah hamparan kepada ayat-ayat AQ. Termaktub dalam AQ yang membicarakan tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada pengajaran bagi orang berakal (Surah Al Imran 3:190). Begitu juga, Allah melarang manusia melakukan sesuatu pekerjaan tanpa sebarang ilmu pengetuhuan dan tanpa mengaktifkan panca indera penglihatan, pendengaran dan akal mereka untuk memerhatikan keadaan (Surah Al Israq 17:36).

Dalam keberadaan sedemikian, manusia tidak mungkin kenal dirinya siapa maka, sememangnya tidak akan kenal akan penciptanya tanpa mengunakan akal untuk memperhatikan kejadian alam semesta ini. Sepertinya pada awal penulisan, punca kepada segala permasalahan dunia, adalah manusia itu sendiri tidak kenal akan penciptanya. Sedangkan dalam ayat Nya, Allah menyatakan penciptaan manusia hanya untuk pengabdian kepada Nya dan yang keduanya, manusia bukan di suruh  penyembah kepada Nya (Surah Adh Dhariyat: 51:56). Konsep “Pengabdian” itu sendiri amat luas shariatnya.

Kenapa pengabdian semahunya Allah?

Hanya pengabdian manusia sepenuhnya kepada Sang Pencipta, maka akan ujudnya titik atau kondisi “Mizan” iaitu “Sistem Keseimbangan” di seluruh alam semesta dan dengan demikian itu, maka ujadlah kondisi aman, harmoni dan damai sejahtera di dunia ini. Itulah fitrah penciptaan semua makhluk termasuklah manusia. Seperti firman Allah dalam Surah Ar Rom 30:30, dengan melaksanakan perintah Nya dengan istiqomah, tidak ada perubahan kepada perintah Nya. Jika di perhatikan, semua mahkluk dan binatang mengikuti fitrah atau ketetapan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta (Surah An Noor: 24:41) kecuali manusia yang selalu membuat kerusakan kepada sistem keseimbangan (Surah Ar Rom: 30:41). Apa yang berlaku di dunia kini adalah dari perbuatan tangan manusia yang rakus membolot hasil bumi dengan hawa nafsu tanpa mengira kesejahteraan manusia lain.  Akibatnya, di rasai sekarang oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini yang tidak lagi seimbang.

Tidakah di perhatikan bahawa Allah mencipta manusia dengan sempurnanya. Tetapi di sebabkan tidak mengenal Sang Penciptanya maka manusia sentiasa akan mendurhaka terhadap Sang Penciptanya. Hidup semata-mata untuk mengejar tahta kekuasaan, wanita dan harta kekayaan dunia. Semasa pandemic, 1 billionaire terhasil setiap 30 jam. 573 billionaire terhasil semasa musim pandemic. Sebaliknya 60% negara-negara berpendapatan rendah kini menghadapi masaalah bayaran hutang negara. 193 juta manusia kini menghadapi situasi kebuluran. 263 juta manusia di jangka akan merempat dalam kondisi kemiskinan, 1 juta manusia setiap 33 jam. Di mana letaknya keseimbangan?

Manusia sudah meninggalkan tuhannya, mereka tidak lagi mengabdi kepada Allah yang satu. Malah menyembah kepada ratusan ilah-ilah yang lain asalkan ia merupakan satu bentuk pengabdian ritual dengan penuh persangkaan. Masing-masing mengatakan tuhan atau agama mereka lah yang terbaik. Tuhan meraka hanya untuk disembah dan di puji yang berada di langit. Tuhan hanya untuk berbicara tentang hidup lepas mati yang manusia itu sendiri tidak jelas. Adakah agama hanya untuk tujuan penyembahan dan ritual? Maka ujudlah pemerintah dan kehidupan secularism di mana politik, ekonomi dan agama dipisahkan untuk tujuan “Divide and Rule” bagi memporak puranda kehidupan manusia.

Allah hanya satu dan bagi manusia seharusnya ujud hanya satu bentuk pengabdian. Mengabdi selain kepada Allah Yang Satu, bermaksud sudah mempersekutukan Allah. Dengan kata lain, mempersukutukan atau menduakan Allah itu merupakan satu kemusyrikan yang sebenar-benarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*